"Soli Deo"

 

 
Chór "Soli Deo" powstał pod koniec listopada 2002r., przy Parafii p.w. Świętej Trójcy w Starachowicach. Głównym inicjatorem utworzenia chóru była Pani mgr Grażyna Ostrach - nauczycielka i dyrygent orkiestry
z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Starachowicach. Opiekunem grupy od początku był
Ks. Kanonik dr Tadeusz Czyż, który był pomysłodawcą nazwy chóru - "Soli Deo" tzn. Samemu Bogu. Naszym zamierzeniem jest popularyzowanie muzyki sakralnej, śpiewanie Bogu na chwałę, a wiernym ku refleksji.
 

Subscribe to Chór "Soli Deo" RSS