Chór "Soli Deo" powstał pod koniec listopada 2002r. przy Parafii p.w. Świętej Trójcy w Starachowicach. Głównym inicjatorem utworzenia chóru była Pani mgr Grażyna Ostrach - nauczycielka i dyrygent orkiestry z Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  w Starachowicach.

 Opiekunem grupy od początku był Ks. Kanonik dr Tadeusz Czyż, który był pomysłodawcą nazwy chóru - "Soli Deo", tzn. Samemu Bogu. Naszym zamierzeniem jest popularyzowanie muzyki sakralnej, śpiewanie Bogu na chwałę, a wiernym ku refleksji.